Proiecte scolare

 

 

Proiect ERASMUS+ 2018-1- TR01KA229-058891_3

"Noi depășim limitele și eliminăm barierele"

 

 

ANUNȚ DE SELECȚIE

 

Descarcăre arhiva anexe:click aici

 

Pentru echipa de elevi participanţi la mobilităţile Proiectului Erasnus+ + “ Noi depășim limitele și eliminăm barierele,”, cu nr. de referință 2018-1- TR01KA229-058891_3.

Selecţia va avea loc în perioada: 1.X.2018 – 19.X.2018

Criterii de selecţie :

 1. Apartenenţa la grupul ţintă specificat în proiect : elevi din clasele X – XII
 2. Media 10 la purtare
 3. Dorinţa de participare la proiect : obiective, modul de pregătire, impact, diseminare/valorizare a rezultatelor proiectului
 4. Competenţe lingvistice de limba engleză
 5. Compețenţe de TIC ( redactare documente word, power point, tehnici de design )
 6. Competenţe personale ( comunicare, organizare, planificare şi respectare a termenelor)
 7. Portofoliu individual ( diplome, contribuţii la proiecte, acţiuni de voluntariat )
 8. Procesul de selecţie se organizează în conformitate cu calendarul stabilit ( ANEXA 1)

 

Dosarele de candidatură vor fi depuse la managerul de proiect ( Laura – Diana Manolache profesor la Colegiului de Industrie Alimentară” Elena Doamna”), cu număr de înregistrare și vor cuprinde :

 

1.Cerere de înscriere la selecţie (ANEXA 2 )

2. Acordul scris al părintelui ( ANEXA 3)

3. Copie act de identitate

4. Adeverinţă tip din care să reiasă numărul de absenţe din anul şcolar precedent (total şi motivate)

5. Adeverinţă tip din care să reiasă media la purtare şi media generală în anul şcolar precedent

6. Declarație de consimţământ privind folosirea datelor personale ( ANEXA 4)

7. Portofoliu individual (copii diplome, certificate, adeverinţe etc)

8. Scrisoare de motivaţie

9. Scrisoare de recomandare din partea profesorului diriginte (ANEXA 5)

 

Probele de selecţie și ponderea în rezultatul final.

 1. Proba de evaluarea orală la limba engleză ( 20%)
 2. Discuţie privind motivaţia de participare la proiect ( 20%)
 3. Evaluarea portofoliului individual (20%)
 4. Evaluarea scrisorii de motivaţie ( 20%)

5.   Scrisoare de recomandare

6.  Aprecierea profesorului diriginte.

 

 

Calendarul  Selecție

Anexa 1

30 septembrie  2018- anunțarea și afișarea criteriilor ( situ-ul școlii, avizierul elevilor)

1 -8 octombrie 2018, ora 14, depunerea dosarelor de candidatură  se va face la managerul de proiect (prof. Laura-Diana Manolache- luni între orele 10-14, corp B, marți, miercuri, joi între orele 8-14  în corp A și vineri în corp B între orele 8-11) ,cu număr de înregistrare

9 octombrie – evaluarea dosarelor de candidatură și afișarea listelor pentru susținerea

probei scrise și orale în limba engleză precum și  interviului

10 octombrie – susținerea probelor scrise și orale în limba engleză și interviul de selecție

11 octombrie – afișarea rezultatelor

11 octombrie – depunerea contestațiilor( până la ora 12) și soluționarea acestora

12 octombrie – afișarea rezultatelor finale și anunțarea grupului țintă.

PROCEDURA DE SELECȚIE

Se va realiza în 3 etape:

Etapa 1. Etapa de înscriere

În perioada de înscriere profesorii solicitanți vor depune la managerul de proiect dosarul de înscriere înregistrat în prealabil la secretariatul școlii, care va conține:

 1. Cerere de înscriere, (se va specifica și țara în care dorește să participe la mobilitate)
 2. Scrisoare de intenție în care își vor exprima motivația participării la acest proiect, din care să reiasă și disponibilitatea de a contribui la pregătirea alor colegi prin diferite activități de formare
 3. CV-ul în format europass
 4. Certificate de competență lingvistică și TIC, alte competențe care vin în sprijinul derulării proiectului
 5. Certificate care să ateste implicarea în conceperea și coordonarea proiectelor școlare la nivel regional, național și internațional
 6. Adeverință de profesor diriginte/ titular/ director/ director adjunct
 7. Declarație privind disponibilitatea de a participa la activitățile din proiect
 8. Declarație privind disponibilitatea de cofinanțare a mobilității.

 

Mențiune:

Dosarul va conține un opis în 2 exemplare, iar paginile din dosar se vor numerota. Dosarele incomplete și cele depuse după termenul limită nu vor intra în etapa de evaluare. Candidatul este respins.

Etapa 2  - Evaluarea dosarelor de înscriere

Selecția va fi efectuată de un comitet de selecție numit de către managerul de proiect și alcătuit din 3 membri(de prefert cel puțin unul din afara unității școlare și obligatoriu coordonatorul de proiect). Pentru selecția participanților se vor utiliza:

 1. Diplome, certificate și atestate de formare profesională prin cursuri de prefecționare și formare continuă, la nivel județean, național și internațională
 2. Certificate de formare lingvistice și de utilizare TIC eliberate de centre de formare și universității
 3. Alte documente care să ateste calitățile prevăzute de selecția participanților.

Rezultatul evaluării se va formula ADMIS/ RESPINS

Etapa 3 – Afișarea rezultatelor

În urma evaluării dosarelor depuse, comitetul de selecție va alcătui lista cu profesorii admiși și lista cu profesorii rezerve, conform calendarului de selecție. Eventualele contestații vor fi evaluate de o comisie formată din alți 3 membri, cadre didactice care nu au depus dosare pentru selecție.

NOTĂ:

În cazul în care se constată egalitate de punctaje, în urma evaluării dosarelor candidaților,  se va realiza un interviu în limba de comunicare a proiectului ( limba engleză).


Selecția participanților

Criterii de selecție a profesorilor pentru participarea la Proiecrul Erasmus+ “ Noi depășim limitele și eliminăm barierele”, cu numărul de referință 2018-1- TR01KA229-058891_3.

PARTICIPANȚII vor dovedi:

 1. Toleranță, flexibilitate, disponibilitate la dialog, socializare și lucru în echipă.
 2. Abilități de lucru pe calculator (creare pagină web, editare text, desing fotografie, grafică, film).
 3. Abilități de comunicare în limba de lucru a proiectului.
 4. Implicarea anterioară în organizarea și coordonarea de proiecte, activități de voluntariat, excursii și alte activități extrașcolare.
 5. Interes în dezvoltarea de noi abilități de proiectare curriculară a unor activități de învățare.
 6. Abilități în coordonarea și realizarea unor activități artistice (pictură, teatru, poezie, muzică, povestiri, etc.)
 7. Angajamentul de a multiplica rezultatele proiectului prin activități de diseminare

(materiale pentru websitu-ul oficial al proiectului, articole în mass-media, prezentarea proiectului și promovarea produselor obținute cu ocazia diferitelor evenimente - con-sfătuiri, cercuri pedagogice, lectorate cu părinții, conferințe, simpozioane, târguri educaționale, etc) de a îndruma alți colegi și de a continua aplicarea celor învățate pe parcursul proiectului.

 1. Disponibilitate la efort intelectual și adaptarea la lucru sub presiunea timpului, spirit de inițiativă, spirit de observație.

GRILA DE EVALUARE

Proba de evaluare scrisă și orală în limba engleză - 20 puncte

-          Probă de înțelegere a textului scris – 5 puncte

-          Probă de exprimare scrisă( mail, scrisoare, prezentarea unui eveniment) – 5 puncte

-          Probă de exprimare orală – 10 puncte

Interviu – discuție privind motivația de participare la proiect – 20 puncte

-          Prezentarea obiectivelor – 5 puncte

-          Prezentarea competențelor profesionale – 5 puncte

-          Prezentarea unui document PPT(Galați/ România/ C.I.A.”Elena Doamna”) – 5 puncte

-          Interacțiunea cu membrii comisiei – 5 puncte

Evaluarea portofoliului individual – 20 puncte

-          Participări la manifestări culturale, artistice – 10 puncte ( 2p/eveniment)

-          Participări la activități de voluntariat – 5 puncte ( 1p/activitate)

-          Participări la proiecte educative – 5 puncte ( 1p/activitate)

Evaluarea scrisorii de motivație 20 puncte

-          Argumentarea motivației de a participa la proiect - 10 puncte

-          Descrierea implicării în proiect – 5 puncte

-          Descrierea modalității de diseminare a activităților proiectului – 5 puncte

Scrisoare de recomandare – aprecierea profesorului diriginte – 20 punce

-          Criteriile din anexa 5 – 14 puncte

-          Alte aspecte relevante cf anexei 5 – 6 puncte

descarcăre arhiva anexe:click aici

 

 

ARHIVA PROIECTE e-Twinning

 

Numele proiectului

Perioada

Tipul proiectului

Parteneri

Observații

Fântâna adevărată nu îngheață niciodata – ea trăiește peste generații

2007

 

eTwinning

 

Polonia

 

Miturile strămoșilor noștri – cele mai spuse povești

2007

 

eTwinning

 

Polonia

Insulele Canare

 

Sa pescuim in supa istoriei europene

2011

eTwinning

 

Austria

Slovacia

Ungaria

Marea Britanie

 

Mâncare si obiceiuri alimentare sănătoase

 

2011

eTwinning

 

Polonia, Spania , Turcia

Estonia, Franța, Olanda

Slovacia, Grecia

 

Suntem ceea ce mâncăm

 

2011

eTwinning

 

turcia

- Proiectul lunii Aprile pe plan national

Certificat de calitate europeana

Pierde-ți identitatea culturală și te vei pierde pe tine însuți

 

2011

eTwinning

 

Cipru, Finlanda

 

Să invatam legende si povesti ale altor tari

 

2011

eTwinning

 

Turcia, Polonia

 

Orașe într-o poză

 

2011

eTwinning

 

Polonia, Danemarca, Turcia, Cehia

 

Să sărbătorim diferențele

2011

eTwinning

 

Marea Britanie

Polonia

 

Turismul si calatoriile

 

2012 – 2013

 

eTwinning

 

Marea Britanie, Turcia

 

 

Minte sanatoasa in corp sanatos

2012 - 2013

eTwinning

 

Grecia

 

 

Math is Funny

 

2012 - 2013

eTwinning

 

Italia

 

e-Twinning – „My fashion and my identity”

2014 - 2015

 

e-Twinning

Franța, Polonia, Turcia și Italia

 

e-Twinning - „On a Tasty European Trail…”

2014 - 2015

 

e-Twinning

Franța, Grecia, România, Turcia, Italia);

 

Certificat de calitate europeana

e-Twinning – „Use your brain, violence is insane”

2014 - 2016

e-Twinning

Grecia, Cipru

 

e-Twinning- „Spend time, don't waste time!”

2015 - 2016

e-Twinning

Turcia

 

e-Twinning – „Math is all around”

2015 - 2016

e-Twinning

Albania

 

e-Twinning- „Our pride in literature”

2015 - 2016

e-Twinning

Turcia

 

e-Twinning- „Mysteries and superstitions”

2015 - 2016

e-Twinning

Turcia, Polonia

 

e-Twinning- „Picture your everyday life…”

2015 - 2016

e-Twinning

Franta, Croatia, Turcia

 

e-Twinning- „Orphan kids are not alone!”

2015 - 2016

e-Twinning

Turcia

Certificat de calitate nationala

e-Twinning - „Food Links”

2015 - 2016

e-Twinning

Turcia, Grecia

 

e-Twinning - „Famous in literature”

2015 - 2016

e-Twinning

Turcia, Slovacia

 

e-Twinning - „Let’s make sports a way of living”

2015 - 2016

e-Twinning

Turcia, Polonia, Ucraina

 

e-Twinning - „Be part, let’s celebrate Maths in May”

2015 - 2016

e-Twinning

Franta, Ungaria, Armenia, Serbia, Republica Moldova, Italia, Slovacia, Albania, Portugalia, Ucraina si Bulgaria

 

e-Twinning- „Eat right, be bright”

2015 - 2016

e-Twinning

Croatia, Grecia, Italia, Polonia și Turcia.

 

e-Twinning- „The Hystory of Sports and Sports in Hystory”

2015 - 2016

e-Twinning

Turcia

Georgia

 

e-Twinning-„The cure for the soul”

2016 - 2017

e-Twinning

Croatia, Grecia,Cehia, Franta, Portugalia, Albania, Macedonia şi Polonia.

 

e-Twinning-„Learning and having fun at school”

2015 - 2016

e-Twinning

Turcia

 

With bare feet on mother land

03.01.2018

e-Twinning

Albania, Spania, Italia, Polonia, Turcia, Portugalia, Armenia, Grecia

 

Love Is For Everyone

26.10.2017

e-Twinning

Cipru, Macedonia

 

I'm taking pictures under the Rainbow

25.10.2017

e-Twinning

Italia, Portugalia, Grecia, Polonia, Cehia

 

Innovation, originality and applicability in teaching using ICT

15.09.2017

e-Twinning

Turcia, Polonia, Italia, Cipru, Germania

 

Traditional Kids Games - Geleneksel Çocuk Oyunlari

22.03.2017

e-Twinning

Turcia, Polonia, Italia, Slovenia, Grecia

 

5Es with 5 E-UROPEAN COUNTRIES

12.10.2016

e-Twinning

Turcia, Spania, Italia, Polonia

Certificat European de calitate

 

Logoi proiect GOLIA

Giovani Organizzano Lavoro Impresa Assieme
(”Tinerii organizează întreprinderi muncind împreună”)

Site-ul proiectului 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

 

Proiect Comenius Multilateral 2011
“Healthy Food and Eating Habits in Teenagers’ Education”

Siteul  Proiectului 

TurciaLituaniaEstoniaPoloniaRomania 

Time To Move 2017

 

Marţi, 24 octombrie 2017, elevii de la Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna" au participat la activitatea de multiplicare realizată de domnul inspector Octavian Patraşcu privind posibilitatea de accesare de fonduri europene pentru tineret  prin campania "Time to move 2017" susţinută de EURODESK.