Proiecte scolare

ERASMUS+

2023-1-FR01-KA220-SCH-000155418

„Model United Nations”

 

Anunț selecție pentru proiect ERASMUS+ KA220

„Model United Nations”

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, Galați anunță demararea procedurii de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului ERASMUS+ cu titlul „Model United Nations”, proiect înregistrat cu numărul de referinţă 2023-1-FR01-KA220-SCH-000155418.

 

Parteneri:

- Franța (coordonator)

- Turcia

- Italia

- Polonia

- Irlanda

- Serbia

- România

 

Grupul țintă va fi compus din 5 profesori și 8 elevi

Criterii de selecție:

- interviu;
- testare online la limba engleză pentru a dovedi abilitățile lingvistice (B1 – B2);

Interviul și testarea la limba engleză02.02.2024- ora 12:00

 

PROIECT ROSE

”Învață pentru viitorul tău!”

 

Perioadă de desfășurare: 22 octombrie 2020- 21 octombrie 2022

Obiectivul general al proiectului:

 

Creșterea rezultatelor la examenul național de bacalaureat, dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor socio-profesionale ale elevilor Colegiului de Industrie Alimentară ”Elena Doamna”, creșterea ratei de tranziție și integrarea cu succes pe piaţa forţei de muncă în corelație cu  dinamica societății actuale.

Beneficiarii direcți (grupul țintă) sunt reprezentați de elevii înscriși în învățământul liceal din cadrul CIAED, elevi cu performanța școlară scăzută.

 

Beneficii așteptate:

- scăderea numărului de elevi care abandonează școala;

- stimularea interesului elevilor pentru continuarea studiilor;

- îmbunătățirea abilităților de lucru ale membrilor grupului țintă;

- îmbunătățirea ambientului spațiilor de învățare;

- creșterea angajabilității absolvenților pe piața muncii.

 

Activitățile proiectului:

  1. I.        Activitățile pedagogice și de sprijin
  2. II.        Activități extracurriculare
  3. III.        Activități de renovare și dotare
 

Ambasada e-Twining 

Dragi colegi,

 

 

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de 10 cadre didactice în vederea participării la stagii de formare și activitate de job shadowing în cadrul programului Erasmus+, proiectul cu nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000121667, acreditarea: 2022-1-RO01-KA120-SCH-000106279 , derulat în anul scolar 2023-2024.

Atât activitatea de job shadowing (4 locuri) cât și stagiile de formare (6 locuri) se vor desfășura pe câte 7 zile (5 zile de activitate si 2 zile transport).

 

Depunerea dosarul de candidatură se va face la prof. Cucu Aurelia și prof. Mistrianu Ema Violeta iar procesul de selecţie se va derula conform graficului:

- 13-19 octombrie 2023 - depunerea dosarelor de candidatură;

- 23 octombrie 2023, interviul in limba engleza;

- 24 octombrie 2023, anunţarea grupului ţintă selectat.

Dosarul de candidatură solicitat va cuprinde următoarele documente:

  • Cerere de înscriere (formular tip);
  • Copie xerox după cartea de identitate;
  • Curriculum vitae în format Europass/european semnat de către candidat insotit de dovezi ce sustin informatiile din CV;
  • Scrisoare de intenţie, având ca anexă planul de diseminare în care se va detalia modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect
  • Alte documente care să ateste cunoștințele TIC și de comunicare necesare derulării activităților proiectului.

 

Vă rugăm să introduceţi documentele solicitate într-un dosar de plastic, respectând ordinea din opis. Precizăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii. Candidaţii trebuie să fie cadre didactice titulare la Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, care sa comunice, cel puţin la nivel mediu, în limba engleză, să participe activ la identificarea nevoilor de formare prin completarea chestionarului privind nevoile personale de perfecţionare, să posede cunoștințele TIC necesare derulării activităților proiectului, calitatea dosarului de candidatură apreciat conform unei grile de punctaj, să participe la întocmirea planului de dezvoltare europeană.

Aveţi disponibile anunţul de selecţie, rezumatul proiectului şi documentele din dosarul de candidatură pe site-ul şcolii (http://www.elenadoamna.ro/).

Mobilitățile vizează exclusiv personalul care NU a mai beneficiat de finanțare pentru mobilități de învățare Erasmus+ in cadrul contractelor/proiectelor anterioare (acreditari VET, SCH, ADU, începând cu anul 2021)".

 

Proiecte aprobate în anul școlar 2019- 2020

ERASMUS+ KA229 educație școlară

Job and study oppurtınities in Europe - 2020-1-IT02-KA229-079885_4

Parteneri: Italia, Turcia, Portugalia, Polonia

 

ERASMUS+KA105 pentru tineret

Eco Hero - 2020-1-PL01-KA105-080918

Parteneri: Polonia, Lituania și Ungaria.

 

 

ARHIVA PROIECTE e-Twinning

Nr. Crt

Numele proiectului

Perioada

Parteneri

Observații

1

Fântâna adevărată nu îngheață niciodata – ea trăiește peste generații

2007 - 2008

 

Polonia

 

2

Miturile strămoșilor noștri – cele mai spuse povești

2007 - 2008

 

Polonia

Insulele Canare

 

3

Sa pescuim in supa istoriei europene

2011 - 2012

Austria

Slovacia

Ungaria

Marea Britanie

 

4

Mâncare si obiceiuri alimentare sănătoase

 

2011 - 2012

Polonia, Spania , Turcia

Estonia, Franța, Olanda

Slovacia, Grecia

 

5

Suntem ceea ce mâncăm

 

2011 - 2012

Turcia

- Proiectul lunii Aprile pe plan national

Certificat de calitate europeana

6

Pierde-ți identitatea culturală și te vei pierde pe tine însuți

 

2011 - 2012

Cipru, Finlanda

 

7

Să invatam legende si povesti ale altor tari

 

2011 - 2012

Turcia, Polonia

 

8

Orașe într-o poză

 

2011 - 2012

Polonia, Danemarca, Turcia, Cehia

 

9

Să sărbătorim diferențele

 

2011 - 2012

Marea Britanie

Polonia

 

10

Geometrical postcards

2011 - 2012

Turcia

 

11

Book about our way of life

2011 - 2012

Franta, Turcia

 

12

No-violence in a violent world

2012 - 2013

Turcia Polonia

 

13

Culture outside the box

2012 - 2013

Turcia, Finlanda, UK

 

14

Travel and tourism at home

2012 - 2013

UK, Turcia

 

15

Peers teach peers

2012 - 2013

Franta, Turcia

 

16

Let’s cook together

2013 - 2014

Italia, Turcia

 

17

Telematic magazine

2013 - 2014

Portugalia

 

18

Middle Age literature and painting using Math

2013 - 2014

Franta, Polonia, Italia, Turcia

 

19

Entrepreneurs créatifs

2013 - 2014

Franta

 

20

Our values on our money

2013 - 2014

Turcia

 

21

An ideal school in an ideal world

2014 - 2015

 

 

22

(h)eurêka

2014 - 2015

Georgia, Franta, Ucraina, Turcia

 

23

Turismul si calatoriile

 

2012 – 2013

 

Marea Britanie, Turcia

 

 

24

Minte sanatoasa in corp sanatos

2012 - 2013

Grecia

 

 

25

Math is Funny

 

2012 - 2013

Italia

 

26

Europe celebrates spring

2013 - 2014

Turcia

 

27

My fashion and my identity

2014 - 2015

 

Franța, Polonia, Turcia și Italia

 

28

On a Tasty European Trail…

2014 - 2015

 

Franța, Grecia, România, Turcia, Italia);

 

Certificat de calitate europeana

29

Use your brain, violence is insane

2014 - 2016

Grecia, Cipru

 

30

Spend time, don't waste time!

2015 - 2016

Turcia

 

31

Math is all around

2015 - 2016

Albania

 

32

Our pride in literature

2015 - 2016

Turcia

 

33

Mysteries and superstitions

2015 - 2016

Turcia, Polonia

 

34

Picture your everyday life…

2015 - 2016

Franta, Croatia, Turcia

 

35

Orphan kids are not alone!

2015 - 2016

Turcia

Certificat de calitate nationala

36

Food Links

2015 - 2016

Turcia, Grecia

 

37

Famous in literature

2015 - 2016

Turcia, Slovacia

 

38

Let’s make sports a way of living

2015 - 2016

Turcia, Polonia, Ucraina

 

39

Be part, let’s celebrate Maths in May

2015 - 2016

Franta, Ungaria, Armenia, Serbia, Republica Moldova, Italia, Slovacia, Albania, Portugalia, Ucraina si Bulgaria

 

40

Eat right, be bright

2015 - 2016

Croatia, Grecia, Italia, Polonia și Turcia.

 

41

The Hystory of Sports and Sports in Hystory

2015 - 2016

Turcia

Georgia

 

42

M.A.G.M.A =Mobilità in formAzione : uso di nuove tecnoloGie, coMpetenze linguistiche ed integrazione multiculturAle

2016 - 2017

Italia, Spania

 

43

Let's cook and eat healthily

2016 - 2017

Turcia, Spania

 

44

Math seasons

2016 - 2017

Polonia, Portugalia

 

45

Let’s speak

2016 - 2017

Turcia, Italia

 

46

Do you know my town?

2016 - 2017

Turcia, Franta, Albania

 

47

The National Day of my Country

2016 - 2017

Turcia, Croatia

 

48

Leading ladies

2016 - 2017

Turcia, Italia, Ucraina

 

49

Important weeks

2016 - 2017

Polonia

 

50

Talkative students

2016 - 2017

UK, Turcia

 

51

Let’s pay granny a visit

2017 - 2017

Turcia

 

52

The cure for the soul

2016 - 2017

Croatia, Grecia,Cehia, Franta, Portugalia, Albania, Macedonia şi Polonia.

 

53

THE MULTICULTURAL PATCHWORK

2016 - 2017

Ucraina, Spania

 

54

Learning and having fun at school

2015 - 2016

Turcia

 

55

A GAME IN EACH RING-2

2016 - 2017

Turcia, Italia, Polonia

 

56

European Teenagers

2016 - 2017

Grecia

 

57

Different doesn't mean worse

2016 - 2017

Cipru

 

58

Deca Deci

2016 - 2017

Italia, Turcia

 

59

Happy children, happy humans

2017 - 2018

Turcia, Macedonia

 

60

Shoot the season

2017- 2018

Portugalia

 

61

With bare feet on mother land

 

03.01.2018

Albania, Spania, Italia, Polonia, Turcia, Portugalia, Armenia, Grecia

 

62

Love Is For Everyone

 

2017 - 2018

Cipru, Macedonia

 

63

I'm taking pictures under the Rainbow

 

25.10.2017

Italia, Portugalia, Grecia, Polonia, Cehia

 

64

Innovation, originality and applicability in teaching using ICT

 

2017 - 2018

Turcia, Polonia, Italia, Cipru, Germania

 

65

Traditional Kids Games - Geleneksel Çocuk Oyunlari

 

2017 - 2018

Turcia, Polonia, Italia, Slovenia, Grecia

 

66

5Es with 5 E-UROPEAN COUNTRIES

 

2016 - 2017

Turcia, Spania, Italia, Polonia

Certificat European de calitate

67

Inspirational People

 

01.11.2018

Turcia, Ucraina

 

68

Ounce for ounce, spices and herbs bring flavor to our lives

08.10.2018

 

Italia, Turcia

 

69

eTwinning Club

08.01.2019

Turcia, Ucraina, Azerbaidjan, Polonia, Lituania, Letonia, Slovacia

 

70

Şehrimin Renkli Taşları,Mozaik Sanatı (colorful stones of my city, mosaic art )

08.01.2019

Turcia, Albania, Grecia, Portugalia, Tunisia, Georgia, Armenia, Polonia, Bulgaria, Azerbaidjan

 

71

Gastronomy and taste in literature and traditions

21.01.2019

Turcia

 

 

EUROPE IS MY FUTURE


 

europe is my future site logo

Project site

 

Love Is for Everyone

Link-ul site-ului L.I.F.E. il puteţi găsi aici.

Orphan Kids are NOT Alone

eTwinning – Support for Innovative Pedagogical Practices

 

Conferinţa e-Twining Berlin

 

 

Diseminare proiecte

 

ZIUA LIMBILOR MODERNE

 

Recitare poezie de Mihai Eminescu în limba română

 

Recitare poezie de Mihai Eminescu în limba rusă

 

Recitare poezie de Mihai Eminescu în limba franceză

 

Recitare poezie de Mihai Eminescu în limba engleză

 

Recitare poezie de Mihai Eminescu în limba greacă

 

 

“INTERCULTURAL BRIDGES EXTENDING TO EUROPEAN CITIZENSHIP”
2019-1-TR01-KA229-076762

 

Content and Language Integrated Learning

 

Parteneri în proiect:    •Turcia,         •Grecia,

•România      •Macedonia de Nord

•Italia,           •Portugalia

Activitățile proiectului sunt ilustrate de logo, care spune povestea proiectului într-un desen și ilustrază tematica propusă pentru ficare mobilitate, astfel:

•Italia – “CLIL course”,

•Macedonia de Nord – “Play with me”, •Portugalia – “Dance with me”, •Grecia – “Tell me your story”, •Romania – “Our traditional food”, Turcia – “Our traditional handicrafts and UNESCO Cultural Heritage”.

 

Nr. Crt.

Numele proiectului

Perioada

Parteneri

Observații

1.

Fântâna adevărată nu îngheață niciodata – ea trăiește peste generații

2007 - 2008

 

Polonia

 

2.

Miturile strămoșilor noștri – cele mai spuse povești

2007 - 2008

 

Polonia

Insulele Canare

 

3.

Sa pescuim in supa istoriei europene

2011 - 2012

Austria

Slovacia

Ungaria

Marea Britanie

 

4.

Mâncare si obiceiuri alimentare sănătoase

 

2011 - 2012

Polonia, Spania , Turcia

Estonia, Franța, Olanda

Slovacia, Grecia

 

6.

Suntem ceea ce mâncăm

 

2011 - 2012

Turcia

- Proiectul lunii Aprile pe plan national

Certificat de calitate europeana

7.

Pierde-ți identitatea culturală și te vei pierde pe tine însuți

 

2011 - 2012

Cipru, Finlanda

 

8.

Să invatam legende si povesti ale altor tari

 

2011 - 2012

Turcia, Polonia

 

9.

Orașe într-o poză

 

2011 - 2012

Polonia, Danemarca, Turcia, Cehia

 

Să sărbătorim diferențele

 

2011 - 2012

Marea Britanie

Polonia

 

Geometrical postcards

2011 - 2012

Turcia

 

Book about our way of life

2011 - 2012

Franta, Turcia

 

No-violence in a violent world

2012 - 2013

Turcia Polonia

 

Culture outside the box

2012 - 2013

Turcia, Finlanda, UK

 

Travel and tourism at home

2012 - 2013

UK, Turcia

 

Peers teach peers

2012 - 2013

Franta, Turcia

 

Let’s cook together

2013 - 2014

Italia, Turcia

 

Telematic magazine

2013 - 2014

Portugalia

 

Middle Age literature and painting using Math

2013 - 2014

Franta, Polonia, Italia, Turcia

 

Entrepreneurs créatifs

2013 - 2014

Franta

 

Our values on our money

2013 - 2014

Turcia

 

An ideal school in an ideal world

2014 - 2015

 

 

(h)eurêka

2014 - 2015

Georgia, Franta, Ucraina, Turcia

 

Turismul si calatoriile

 

2012 – 2013

 

Marea Britanie, Turcia

 

 

Minte sanatoasa in corp sanatos

2012 - 2013

Grecia

 

 

Math is Funny

 

2012 - 2013

Italia

 

Europe celebrates spring

2013 - 2014

Turcia

 

My fashion and my identity

2014 - 2015

 

Franța, Polonia, Turcia și Italia

 

On a Tasty European Trail…

2014 - 2015

 

Franța, Grecia, România, Turcia, Italia);

 

Certificat de calitate europeana

Use your brain, violence is insane

2014 - 2016

Grecia, Cipru

 

Spend time, don't waste time!

2015 - 2016

Turcia

 

Math is all around

2015 - 2016

Albania

 

Our pride in literature

2015 - 2016

Turcia

 

Mysteries and superstitions

2015 - 2016

Turcia, Polonia

 

Picture your everyday life…

2015 - 2016

Franta, Croatia, Turcia

 

Orphan kids are not alone!

2015 - 2016

Turcia

Certificat de calitate nationala

Food Links

2015 - 2016

Turcia, Grecia

 

Famous in literature

2015 - 2016

Turcia, Slovacia

 

Let’s make sports a way of living

2015 - 2016

Turcia, Polonia, Ucraina

 

Be part, let’s celebrate Maths in May

2015 - 2016

Franta, Ungaria, Armenia, Serbia, Republica Moldova, Italia, Slovacia, Albania, Portugalia, Ucraina si Bulgaria

 

Eat right, be bright

2015 - 2016

Croatia, Grecia, Italia, Polonia și Turcia.

 

The Hystory of Sports and Sports in Hystory

2015 - 2016

Turcia

Georgia

 

M.A.G.M.A =Mobilità in formAzione : uso di nuove tecnoloGie, coMpetenze linguistiche ed integrazione multiculturAle

2016 - 2017

Italia, Spania

 

Let's cook and eat healthily

2016 - 2017

Turcia, Spania

 

Math seasons

2016 - 2017

Polonia, Portugalia

 

Let’s speak

2016 - 2017

Turcia, Italia

 

Do you know my town?

2016 - 2017

Turcia, Franta, Albania

 

The National Day of my Country

2016 - 2017

Turcia, Croatia

 

Leading ladies

2016 - 2017

Turcia, Italia, Ucraina

 

Important weeks

2016 - 2017

Polonia

 

Talkative students

2016 - 2017

UK, Turcia

 

Let’s pay granny a visit

2017 - 2017

Turcia

 

The cure for the soul

2016 - 2017

Croatia, Grecia,Cehia, Franta, Portugalia, Albania, Macedonia şi Polonia.

 

THE MULTICULTURAL PATCHWORK

2016 - 2017

Ucraina, Spania

 

Learning and having fun at school

2015 - 2016

Turcia

 

A GAME IN EACH RING-2

2016 - 2017

Turcia, Italia, Polonia

 

European Teenagers

2016 - 2017

Grecia

 

Different doesn't mean worse

2016 - 2017

Cipru

 

Deca Deci

2016 - 2017

Italia, Turcia

 

Happy children, happy humans

2017 - 2018

Turcia, Macedonia

 

Shoot the season

2017- 2018

Portugalia

 

With bare feet on mother land

 

03.01.2018

Albania, Spania, Italia, Polonia, Turcia, Portugalia, Armenia, Grecia

 

Love Is For Everyone

 

2017 - 2018

Cipru, Macedonia

 

I'm taking pictures under the Rainbow

 

25.10.2017

Italia, Portugalia, Grecia, Polonia, Cehia

 

Innovation, originality and applicability in teaching using ICT

 

2017 - 2018

Turcia, Polonia, Italia, Cipru, Germania

 

Traditional Kids Games - Geleneksel Çocuk Oyunlari

 

2017 - 2018

Turcia, Polonia, Italia, Slovenia, Grecia

 

5Es with 5 E-UROPEAN COUNTRIES

 

2016 - 2017

Turcia, Spania, Italia, Polonia

Certificat European de calitate

Inspirational People

 

01.11.2018

Turcia, Ucraina

 

Ounce for ounce, spices and herbs bring flavor to our lives

08.10.2018

 

Italia, Turcia

 

eTwinning Club

08.01.2019

Turcia, Ucraina, Azerbaidjan, Polonia, Lituania, Letonia, Slovacia

 

Şehrimin Renkli Taşları,Mozaik Sanatı (colorful stones of my city, mosaic art )

08.01.2019

Turcia, Albania, Grecia, Portugalia, Tunisia, Georgia, Armenia, Polonia, Bulgaria, Azerbaidjan

 

Gastronomy and taste in literature and traditions

21.01.2019

Turcia

 

 
More Articles...