Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna"

Misiunea Colegiului de Industrie Alimentară "Elena Doamna" Galaţi

Şcoala noastră, şcoală europeană îşi propune să ofere absolvenţilor o educaţie de calitate pregătindu-i în domeniul industriei alimentare şi a serviciilor, în acord cu nevoile de schimbare a societăţii. Absolvenţii vor dobândi competenţe la nivelul Standardelor de Pregătire Profesională europene care le vor permite să-şi aleagă drumul corect în viaţă, să fie autonom, responsabil şi să decidă asupra propriilor cariere.
Formarea continuă a adulţilor astfel încât aceştia să posede competenţe la nivelul standardelor europene având abilităţile necesare pentru integrarea cu succes în societate, reprezintă o altă prioritate a activităţii noastre.
Egalitatea şanselor constituie certificatul de calitate a unei şcoli de elită.