Erasmus +

 

 

Proiect ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA219-0371

"Love Is For Everyone"

Obiectiv general:

- Să promoveze valorile culturale care încurajează cooperarea dintre elevii din diferite țări pentru a îmbunătăți atitudinea generală în ceea ce privește incluziunea socială, diversitatea, egalitatea de gen și nediscriminarea, pentru a reduce nivelul atitudinii netolerante cu 15%.

 

Obiective specifice:

O1. Să dezvolte o strategie care să consolideze respectul reciproc și înțelegere, toleranța fata de cei mai puțin privilegiați, față de grupurile dezavantajate și persoanele cu nevoi speciale;

O2. Să consolideze încrederea de sine în elevii de sex feminin de a-și urma planurile profesionale spre a se atinge egalitatea de gen în toate domeniile profesionale;

O3. Elevi, profesori, emigranți, imigranți să dobândească, să împărtășească cunoștințele și să accepte diferența dintre culturi;

O4. Profesorii să învețe să adapteze materialele didactice și să lucreze cu indivizi, și nu numai, grupuri de elevi, în funcție de nevoile acestora;

O5. Creşterea motivației elevilor noștri de a învăța și de a folosi limbi străine și TIC;

 

Grupul țintă (mobilităţi) va fi compus  din 8 elevi și 4 profesori (finanţare pentru un singur profesor însoţitor/mobilitate).

Criterii de selecție profesori:

-   scrisoare de intenție;

- interviu în limba engleză pentru a dovedi abilitățile lingvistice (A2-B1);
- chestionar privind identificarea nevoilor școlii în ceea ce privește violența și xenofobia.

Elevii vor fi selectați în funcție de rezultatele unui chestionar care va sublinia capacitatea acestora de a tolera și accepta în orice mod persoanele cu nevoi speciale. Vor fi selectați aproximativ 50 de elevi dintre cei care au cel mai scăzut nivel de empatie și toleranță față de ceilalți.

 

 

Anunt selectie cadre didactice pentru proiect ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA219-0371 Love Is For Everyone

Obiectiv general:

- Să promoveze valorile culturale care încurajează cooperarea dintre elevii din diferite țări pentru a îmbunătăți atitudinea generală în ceea ce privește incluziunea socială, diversitatea, egalitatea de gen și nediscriminarea, pentru a reduce nivelul atitudinii netolerante cu 15%.Grupul țintă va fi compus  din 8 elevi și 4 profesori.

 

Criterii de selecție profesori:

- scrisoare de intenție;

- interviu în limba engleză pentru a dovedi abilitățile lingvistice (A2 - B1);
- chestionar privind identificarea nevoilor școlii în ceea ce privește violența și xenofobia.

 

Perioada de depunere a scrisorii de intentie - 5-9.10.2017 (la Iuliana Leuștean sau Aurelia Cucu)

Interviul in limba engleza - 10.10.2017- ora 14,00

 

Important de stiut: pentru fiecare destinație s-a aprobat buget doar pentru un singur profesor.

 

 

 

 

Proiect Erasmus+, KA1, Learning Mobility of Individuals School education staff mobility 2016-1-RO01-KA101-023289,

"Innovation, originality and applicability in teaching using ICT"

Programul de mobilitate constă într-un stagiu de formare a 15 cadre didactice de la Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galaţi, România, ce se va desfășura în perioada 1.10.2016 – 30.09.2017.

Obiectivul general al proiectului:

-dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare în străinătate, în scopul de a învăța noi metode activ-participative utilizate în activitățile de predare-învățare-evaluare pentru a crește interesul elevilor în dezvoltarea personală și profesională, pentru a reduce absenteismul şi abandonul școlar cu 2%.

Obiective specifice:

O1- îmbunătățirea competențelor pedagogice și metodice de elaborare de strategii didactice inovatoare şi atractive pentru a implica activ elevul în procesul de predare-învățare-evaluare;

O2- perfecționarea competențelor digitale în vederea creșterii nivelului de aplicabilitate a lecțiilor;

O3- perfecționarea abilităților de comunicare în limbi străine.

Organizațiile furnizoare de cursuri de formare:

  • ESMOVIA - Spania, - „ICT pentru predare și învățare”
  • KAIROS EUROPE - Anglia – „Moodle în acțiune: cum să integrăm Moodle la clasă”
  • EUROFORM-Italia – „Utilizarea inovativă a instrumentelor IT pentru modulele de industrie alimentară”

Criteriile de selecţie pentru persoanele participante la cursul de formare sunt:

- să fie profesori titulari ai şcolii;

- să comunice, cel puţin la nivel mediu, în limba engleză;

- să participe activ la identificarea nevoilor de formare prin completarea chestionarului privind nevoile personale de perfecţionare;

- să posede cunoștințele TIC necesare derulării activităţilor proiectului;

- calitatea dosarului de candidatură apreciat conform unei grile de punctaj;

- să participe la întocmirea planului de dezvoltare europeană.

Grupul țintă va fi format 8 profesori de cultură generală și 7 profesori cultură de specialitate luându-se în calcul raportul între numărul profesorilor de cultură generală și cel al profesorilor de specialitate din școală. Cei 15 profesori vor fi împărțiți în trei fluxuri la trei cursuri diferite în Spania, Anglia și Italia.

 

Link site-ul proiectului:  Innovation, originality and applicability in teaching using ICT

Blog-ul proiectului: Innovation, Originality and Applicability in Teaching using ICT

 

Lista finală a cadrelor didactice selectate

în vederea participării la mobilitățile proiectului

Erasmus+, KA1, 2016-1-RO01-KA101-023289

"Innovation, originality and applicability in teaching using ICT”

Nr. crt.

Numele și prenumele

Fluxul la care participă

1.

Brânzaru Ioana

EUROFORM-Italia

2.

Capriş Mihaela

ESMOVIA - Spania

3.

Cucu Aurelia

KAIROS EUROPE - Anglia

4.

Coman Mariana

KAIROS EUROPE - Anglia

5.

Gheţău Camelia

KAIROS EUROPE - Anglia

6.

Grozavu Camelia

EUROFORM-Italia

7.

Ion Dana Ioana

KAIROS EUROPE - Anglia

8.

Iuraşcu Elena

ESMOVIA - Spania

9.

Leuştean Iuliana

EUROFORM-Italia

10.

Lupu Mariana

ESMOVIA - Spania

11.

Marinescu Gina

EUROFORM-Italia

12.

Mironescu Aurora

ESMOVIA - Spania

13.

Mistrianu Ema-Violeta

ESMOVIA - Spania

14.

Popescu Carmen

EUROFORM-Italia

15.

Rusu Ştefania Florentina

KAIROS EUROPE - Anglia

 

 

 

 

2015‐1‐RO01‐KA102‐014686

"Lucrători competitivi pe piața muncii europene în domeniile industriei alimentare și alimentației publice"

 

ANUNŢ

Vă anunţăm selecţia în vederea participării la stagiul de formare în cadrul proiectului de mobilitate ERASMUS+ 2015‐1‐RO01‐KA102‐014686 cu titlul:   "Lucrători competitivi pe piața muncii europene în domeniile industriei alimentare și alimentației publice", care se va desfășura în perioada 28 martie-15 aprilie 2016 Setubal, Portugalia (grupul pentru pregătirea în industria alimentară) și 8 mai-28 mai 2016 Llandrillo, Wales (grupul pentru pregătirea în domeniul alimentației publice).

Vă invităm să depuneţi şi să înregistraţi dosarul de candidatură la secretariat în vederea participării la selecţie, care avea  loc în data de 7 decembrie 2015 ora 14.00 în corpul A.

 Rezultate selecţie candidaţi

  

descarcăre documente necesare:click aici

1.Cerere tip; 2.Acord părinţi; 3.Recomandare diriginte; Anexa 1 Model CV; Anexa 2 Scrisoare de motivaţie; Anexa 3 Angajament de disponibilitate

 

Diseminare Portugalia 

 

Sigla erasmus+

 

Diseminare vizită de lucru la 3rd Lyceum din Koropi, Grecia 11-17Noiembrie 2014 descarcare