Profesori

Orar profesori 2020-2021 Semestrul I

 

 

Serviciul pe scoala 2019-2020 Semestrul II

 

 

Cod de etică 
  • Mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2023 - 2024 documente specifice  download
  • Metodologia si criteriile privind acordarea gradaţiei de merit download