Profesori

Cod de etică 
  • Mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017 - 2018 documente specifice  download
  • Metodologia si criteriile privind acordarea gradaţiei de merit download