Catedre, Comisii şi Consilii

AN ŞCOLAR 2021-2022

 

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ”ELENA DOAMNA”

COMISII ȘI COMPARTIMENTE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nume/penume

Funcția

Statut

LEUŞTEAN IULIANA

 

Director, CIA ”Elena Doamna”

Președinte

MOSCALIUC CORNELIA ADRIANA

 

Director adjunct, CIA ”Elena Doamna”

Membru

COMAN MARIANA

Profesor discipline tehnice, CIA ”Elena Doamna”

Membru

CUCU AURELIA

Profesor limba engleză, CIA ”Elena Doamna”

Membru

TĂNASE CAMELIA

 

Reprezentantul primarului

Membru

ONOSE LAURENȚIU

 

Reprezentantul Consiliului local

Membru

BOGATU HRISTACHE

 

Reprezentantul Consiliului local

Membru

BURCIU CORINA

Reprezentantul Comitetului de părinți pe școală

Membru

BURDUJAN DANIELA

Reprezentantul Consiliului școlar al elevilor

Membru

SIMION GABRIELA

Reprezentantul agentului economic  - SC“Patissimo” SRL

Membru

UNTARU VIORICA

Reprezentantul agentului economic - SC“Alvino” SRL

Membru

ARDELEANU-BLAGA NICUȚA

Profesor limba română, CIA ”Elena Doamna”

Observator din partea sindicatului Liber „Educația” (FSLI)

DORIN DENISA DORINELA

 

Profesor discipline tehnice, CIA ”Elena Doamna”

Observator din partea sindicatului “Spiru Haret”

BASTON  ELENA JENICA

Profesor limba română

Secretar

 

COORDONATORUL PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

Nume/penume

Funcția

CIOBANU ELENA

Profesor religie

 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

Nume/penume

Funcția

SĂLCEANU CONSTANTINA

Secretar Şef

LUPUŢOC DORINA

Secretar

BULBOACĂ MIHAI

Informatician

 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR

Nume/penume

Funcția

NUŢIU GINA

Administrator financiar , Contabil Şef

NICHITA CRISTINA

Administrator financiar

TĂBĂCARU SILVIA

Casier

 

LABORANȚI

Nume/penume

Funcția

BOROS SIMONA DANIELA

Laborant

GOCIU  DANIELA

Laborant

SCHNEIDER ANCA VIORICA

Laborant

 

BIBLIOTECA

Nume/penume

Funcția

TEODORU PARASCHIVA

Bibliotecar

 

PEDAGOGI / SUPRAVEGHETORI ȘCOLARI

BEREŞ VIOLETA

Pedagog şcolar

CIORTAN CARMEN GABRIELA

Pedagog şcolar

SANDU LUMINITA

Supraveghetor noapte

ŞERBAN  LENUŢA

Pedagog şcolar

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

ROTARU GABRIELA

Administrator patrimoniu

BOCĂNEL NELA

Muncitor

BUZILĂ IRINA

Magaziner

CANĂ MARICEL

Fochist

CARANFIL NICOLAE

Fochist

CARAMFIL MARICICA

Îngrijitor

CIUCUR AURICA

Muncitor

CLISU COSTEL

Muncitor

CODREANU NECULAE

Paznic

DORU NUȚA

Muncitor

ENACHE MIRELA - ECATERINA

Îngrijitor

EPURE MIHAELA ELENA

Îngrijitor

GANEA PETRIŞOR

Paznic

HRISTEA AURORA

Îngrijitor

IANCU ANDA GABRIELA

Muncitor

IANCU GEORGE GABRIEL

Muncitor

IONESCU ADRIANA

Îngrijitor

ISTRATE RODICA

Îngrijitor

ISTRATE SORIN

Fochist

LĂCĂTUȘ  ANA MARIA

Bucatar

LUCA IOANA

Muncitor

LUNGEANU DUMITRA

Îngrijitor

MARIN-CHIRIAC ION

Fochist

MOLDOVANU MARIA

Îngrijitor

NEAGU FĂNICA

Îngrijitor

PANAINTE CORNELIA

Îngrijitor

POPA MARIANA

Îngrijitor

RADU MIHAELA - PETRUŢA

Îngrijitor

SPĂLĂŢELU COSTEL

Muncitor

TRINCU MARICICA

Îngrijitor