Dragi colegi,

 

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de 10 cadre didactice în vederea participării la stagiul de formare VETPRO intitulat “Metode de abordare a lecţiilor de laborator şi de instruire practică în vederea îmbunătăţirii legăturii dintre teorie şi practică în domeniul industriei alimentare”, în cadrul programului Leonardo da Vinci, care se va desfăşura în Spania, în perioada 31 martie -13 aprilie 2013.

Vă invităm să depuneţi şi să înregistraţi dosarul de candidatură la secretariat în vederea participării la selecţie, care se va derula conform graficului:

- 10-13 decembrie 2012 - depunerea dosarelor de candidatură;

- 19 decembrie 2012, selecţia candidaţilor;

-  20 decembrie 2012, anunţarea grupului ţintă selectat.

Dosarul de candidatură solicitat va cuprinde următoarele documente:

  • Cerere de înscriere (formular tip);
  • Copie xerox după cartea de identitate;
  • Copie xerox după diploma/adeverinţa de formator;
  • Curriculum vitae în format Europass/european semnat de către candidat;
  • Scrisoare de intenţie, având ca anexă planul de diseminare în care se va detalia modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect.

 

Vă rugăm să introduceţi documentele solicitate într-un dosar de plastic, respectând ordinea din opis. Precizăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii. Candidaţii trebuie să fie cadre didactice titulare la Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, care predau discipline tehnologice din domeniul industriei alimentare sau profesori care predau discipline de cultură generală care intră în interdisciplinaritate conform unităţilor de competenţă din SPP cu modulele de la pregătirea tehnologică. Profesorii care predau discipline de cultură generală vor avea atestat de formator şi/sau metodişti.

Candidaţii trebuie să aibă nivelul minim A2 la limba engleză în momentul participării la procesul de selecţie şi să ajungă la nivelul minim B1 până la plecarea în mobilitate.

Menţionăm că începând cu anul 2010, o persoană poate participa o singură dată în viaţă într-un grup ţintă în cadrul proiectelor de mobilităţi Leonardo da Vinci. Participarea repetată în grupul ţintă VETPRO al proiectelor de mobilităţi Leonardo da Vinci trebuie justificată temeinic şi aprobată de ANPCDEFP.

Documentele necesare înscrierii la concurs le puteţi găsi aici, totodată şi obiectivele activităţilor le puteţi descărca de aici.