Parteneriate cu agenţii economici

Nr. crt.

Tipul parteneriatului

(stagii de practică, formarea continuă a angajatilor etc)

Denumirea angajatorului partener si perioada derularii parteneriatului

1.

Stagii de practică

SC GALMOPAN SA

SC GALACTA SA

SC ROMNEF SRL.

SC VINTON SRL

SC PROCEDO SRL.

SC Administratia pietelor agroalimentare SA

SC PANEUROGAL SRL

2.

Orientarea carierei

SC GALMOPAN SA

SC ROMNEF SRL

SC GALACTA SA

SC VINTON SRL.

SC PROCEDO SRL.

SC Administratia pietelor agroalimentare SA

SC PANEUROGAL SRL

3.

Elaborarea CDL-ului

SC GALMOPAN SA

SC VINTON SRL

SC GALACTA SA

SC PROCEDO SRL.

4.

Reprezentare în Consiliul de Administraţie al şcolii

SC PANEUROGAL SRL

SC ARCADA SRL

5.

Formarea continuă a angajaţilor

SC PANEUROGAL SRL

SC DORIN SRL

SC ANDRA STAR SRL

SC PATISIMO SRL

6.

Parteneriat în cadrul unor proiecte

 

SC ARCADA SRL