Doamna Elena Cuza, o prezenţă feminină luminoasă, fiică a boierului Rosetti, era numită în cercurile înalte ”minunata principesă”. Ea a contribuit, cu modestia şi demnitatea ce o caracterizau, la opera reformatoare a Domnului Unirii, soţul său, fiind inspiratoarea fericită a legii instrucţiunii publice. Cuza, împreuna cu doamna Elena au pus bazele unui adevărat sistem de învăţământ în România, începând cu şcolile poporale şi şcolile de meşteşuguri, separate pentru băieţi şi pentru fete, şi culminând cu prima universitate a României, Universitatea de la Iaşi, care astăzi poarta numele domnitorului: Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Elena Cuza a fost, totodată, prietenă şi sprijinitoare de nădejde a lui Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu, Grigore Alexandrescu, Theodor Aman, încurajând înflorirea literaturii şi artei naţionale.
Locuind o vreme în oraşul Galaţi, Elena Cuza a sprijinit şi dezvoltarea învăţământului gălăţean. La rugămintea învăţătorului Ştefan Chimet, contribuie in anul 1881 cu 5.000 de lei la înălţarea scolii "Cuza Vodă" (A fost pe strada Portului, aproape de Liceul de Marină). Tot acum, donează un bust de bronz al domnitorului, "opera unuia din cei mai celebri sculptori francezi" (Astăzi este în curtea Muzeului Judeţean de Istorie). Mai ajută şcoala, în anul 1886, trimiţând de la Paris, un pachet cu tablouri şcolare.
În aprilie 1909 savantul Nicolae Iorga aduce un omagiu celei care a fost „Doamna tuturor românilor”: "A murit, la Piatra Neamţ, femeia ideal de bună şi modestă care a fost Măria-sa Doamna Elena, soţia lui Cuza-Vodă. Orice laudă, orice semn de durere par nepotrivite faţă de măreaţa simplitate a fiinţei pământeşti care, trăind printre noi, cei plini de neajunsuri şi păcate, a dus curată viaţă cerească, asemenea îngerilor".
Prin contribuţia adusă la dezvoltarea învăţământului românesc Elena Cuza a devenit astăzi un model, de aceea numele ei a stat şi va sta cu demnitate pe frontispiciul şcolilor din ţară, imbold pentru tinereţea ce se pregăteşte să zboare mâine, ciocârlie spre lumina vieţii.