Dragi colegi,

 

 

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de 10 cadre didactice în vederea participării la stagii de formare și activitate de job shadowing în cadrul programului Erasmus+, proiectul cu nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000121667, acreditarea: 2022-1-RO01-KA120-SCH-000106279 , derulat în anul scolar 2023-2024.

Atât activitatea de job shadowing (4 locuri) cât și stagiile de formare (6 locuri) se vor desfășura pe câte 7 zile (5 zile de activitate si 2 zile transport).

 

Depunerea dosarul de candidatură se va face la prof. Cucu Aurelia și prof. Mistrianu Ema Violeta iar procesul de selecţie se va derula conform graficului:

- 13-19 octombrie 2023 - depunerea dosarelor de candidatură;

- 23 octombrie 2023, interviul in limba engleza;

- 24 octombrie 2023, anunţarea grupului ţintă selectat.

Dosarul de candidatură solicitat va cuprinde următoarele documente:

  • Cerere de înscriere (formular tip);
  • Copie xerox după cartea de identitate;
  • Curriculum vitae în format Europass/european semnat de către candidat insotit de dovezi ce sustin informatiile din CV;
  • Scrisoare de intenţie, având ca anexă planul de diseminare în care se va detalia modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect
  • Alte documente care să ateste cunoștințele TIC și de comunicare necesare derulării activităților proiectului.

 

Vă rugăm să introduceţi documentele solicitate într-un dosar de plastic, respectând ordinea din opis. Precizăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii. Candidaţii trebuie să fie cadre didactice titulare la Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, care sa comunice, cel puţin la nivel mediu, în limba engleză, să participe activ la identificarea nevoilor de formare prin completarea chestionarului privind nevoile personale de perfecţionare, să posede cunoștințele TIC necesare derulării activităților proiectului, calitatea dosarului de candidatură apreciat conform unei grile de punctaj, să participe la întocmirea planului de dezvoltare europeană.

Aveţi disponibile anunţul de selecţie, rezumatul proiectului şi documentele din dosarul de candidatură pe site-ul şcolii (http://www.elenadoamna.ro/).

Mobilitățile vizează exclusiv personalul care NU a mai beneficiat de finanțare pentru mobilități de învățare Erasmus+ in cadrul contractelor/proiectelor anterioare (acreditari VET, SCH, ADU, începând cu anul 2021)".