PROIECT ROSE

”Învață pentru viitorul tău!”

 

Perioadă de desfășurare: 22 octombrie 2020- 21 octombrie 2022

Obiectivul general al proiectului:

 

Creșterea rezultatelor la examenul național de bacalaureat, dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor socio-profesionale ale elevilor Colegiului de Industrie Alimentară ”Elena Doamna”, creșterea ratei de tranziție și integrarea cu succes pe piaţa forţei de muncă în corelație cu  dinamica societății actuale.

Beneficiarii direcți (grupul țintă) sunt reprezentați de elevii înscriși în învățământul liceal din cadrul CIAED, elevi cu performanța școlară scăzută.

 

Beneficii așteptate:

- scăderea numărului de elevi care abandonează școala;

- stimularea interesului elevilor pentru continuarea studiilor;

- îmbunătățirea abilităților de lucru ale membrilor grupului țintă;

- îmbunătățirea ambientului spațiilor de învățare;

- creșterea angajabilității absolvenților pe piața muncii.

 

Activitățile proiectului:

  1. I.        Activitățile pedagogice și de sprijin
  2. II.        Activități extracurriculare
  3. III.        Activități de renovare și dotare