COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA" GALAŢI

PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROTECŢIE SOCIALĂ „BANI DE LICEU"

ACTE NECESARE:

  1. CERERE TIP (de la bibliotecă) se completează şi se înregistrează la secretariat până la 25 septembrie 2020 (nu se completează venitul);
  2. Copie după actul de identitate cu precizarea: „în conformitate cu originalul" urmată de semnătura unui membru al comisiei;

3.  Adeverinţă în original cu VENITUL BRUT LUNAR realizat de fiecare membru de familie (unde e cazul) pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST 2020 (inclusiv valoarea tichetelor de masă); dacă nu a beneficiat de tichete de masă, să se precizeze acest lucru pe adeverinţa de venit;

  1. DECLARAŢIE NOTARIALA (pentru persoanele din familie care nu au realizat venit);

5.  Adeverinţă venit agricol de la Primărie în care să se precizeze venitul agricol anual sau lunar pe familie sau membru de familie (indiferent daca are sau nu venit);

  1. Adeverinţă de venit fiscal (de la FISC pe anul 2020);

7.  Anchetă socială de la Primărie din care să rezulte veridicitatea declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei (26 septembrie-15 octombrie);

8.  Adeverinţă eliberată de unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul absenţelor nemotivate acumulate în anul şcolar anterior (2019-2020)

* Elevii de clasa a IX-a vor aduce adeverinţele de la unitatea şcolară unde au absolvit anul şcolar 2019-2020;

  1. Adeverinţă de la şcoală pentru elevi sau studenţi;

OBSERVAŢII:

-   VENITUL MEDIU BRUT LUNAR pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni să nu depăşească 500 lei;

Nu se consideră venituri:

o Alocaţia de stat; o Alocaţia suplimentară; o Bursele sociale şi de studiu.

-   Familia înseamnă: soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copii lor necăsătoriţi care locuiesc împreună sau persoane necăsătorite care locuiesc împreună cu copiii;

-   DE CORECTITUDINEA ACTELOR ŞI COMPLETAREA DOSARULUI ESTE RESPONSABIL PĂRINTELE ŞI ELEVUL.

DOSARUL TREBUIE SĂ CONŢINĂ TOATE ACTELE CERUTE ŞI SĂ SE PREDEA LA TERMEN LA COMISIE ( corp A sala 6), de LUNI până VINERI (comform programului afişat) PÂNĂ ÎN 25 SEPTEMBRIE 2020 ORA 14

 

Cererea "Bani de Liceu" se poate descărca de aici