BURSE DE AJUTOR SOCIAL - SEMESTRUL I

Art. 11 .-Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Art. 12.-f 1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolarşi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. (2) Pot păstra bursa elevii promovaţişi cu nota 10 la purtare.

Art. 13.-Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat:

a)   orfani de ambii părinţi sau bolnavi de: TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar.

b)   elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;

c)   elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

  1. nu realizează un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie .
  2. nu deţinterenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii. ACTE NECESARE:

  1. Cerere;
  2. Copie după actul de identitate pentru fiecare membru al familiei(certificat de naştere sau carte de identitate);
  3. Adeverinţă în original cu VENITUL NET LUNAR realizat de fiecare membru de familie (unde e cazul) pe ultimele 12 luni: SEPTEMBRIE 2019 - AUGUST 2020 (inclusiv valoarea tichetelor de masă); dacă nu a beneficiat de tichete de masă, să se precizeze acest lucru pe adeverinţa de venit;
  4. DECLARAŢIE NOTARIALĂ (pentru persoanele din familie care nu au realizat venit);
  5. Adeverinţă de la primărie că familia nu deţine terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
  6. Adeverinţă de venit fiscal (de la FISC pe anul 2020);
  7. Adeverinţă de la şcoală pentru elevi sau studenţi; OBSERVAŢII:

-   Elevilor care se încadrează la art. 13 lit. a) li se acordă bursa de ajutor social pe baza certificatului medical eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de famile / medicul de la cabinetul şcolar.

-   FAMILIA înseamnă: soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copii lor necăsătoriţi care locuiesc împreună sau persoane necăsătorite care locuiesc împreună cu copii;

-   Perioada de depunere a dosarului cu actele necesare este 21 - 25 septembrie 2020;

-   DE CORECTITUDINEA ACTELOR ŞI COMPLETAREA DOSARULUI ESTE RESPONSABIL

PĂRINTELE ŞI ELEVUL.

DOSARUL TREBUIE SĂ CONŢINĂ TOATE ACTELE CERUTE ŞI SĂ FIE PREDAT LA TERMEN COMISIEI ( corp A sala 6), de LUNI până VINERI (conform programului afişat) PÂNĂ ÎN

25 SEPTEMBRIE 2020 ORA 14