Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna Galați

Str. Domnească nr. 169, tel.: 0236/465551

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN „JUNIOR MASTER CHEF”

Ediția a III a

ORGANIZAT DE COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA” GALAȚI

2 MARTIE 2019

Motto:

Poți să cutreieri lumea toată și să te minunezi de rezultatele civilizației, dar nimic nu-i mai fermecător decât colțul de pământ pe care te-ai născut.

Vasile Alecsandri

 

Parteneri:

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;

Casa Corpului Didactic Galați;

Agentul economic SC Miarbal Prod SRL.

 

Coordonator:

prof. Maimon Nicoleta.

Argument: Concursul vizează implicarea elevilor de diferite vârste în activități diverse interesante legate de o alimentație sănătoasă, care să-i ajute să-și demonstreze abilitățile culinare, să capete încredere în ei, să socializeze cu elevii de la alte școli, mai mici sau mai mari decât ei, să-i orienteze în alegerea unei posibile viitoare meserii, să se evidențieze atât  la nivel de școală cât și la nivel local ca fiind experți în bucătărie.

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unei cooperări active cu comunitatea școlară locală în sfera alimentației sănătoase, desfășurarea unui schimb de bune practici în domeniul gătitului între diferite școli, dezvoltarea abilităților elevilor pentru pregătirea unor alimente sănătoase, împărtășirea  de către elevi și profesori a cunoștințelor despre cultură, tradiții și bucătărie, împărtășirea bunelor practici în educație, pentru gătit, împărtășirea tradițiilor și a obiceiurilor sănătoase la elevi, îmbunătățirea obiceiurilor lor.

Obiective:

ü  Studierea obiceiurilor gastronomice din țară, din diferite zone geografice și prezentarea unor produse alimentare din bucătăria națională, într-o culegere de bune practici;

ü  Diseminarea rezultatelor proiectului în 5 județe, 17 unități școlare, într-un interval de 6 luni;

ü  Creșterea cu 20% a numărului de elevi, din școlile implicate în aceste activități, tineri, care aleg alimente sănătoase.

 

Grup țintă:

-          elevii claselor a VII-a și a VIII-a;

-          elevii claselor de liceu;

-          cadrele didactice din învățământul gimnazial și liceal.

Secțiunile concursului:

-          I. Sesiune de comunicări științifice – proiecte transdisciplinare „Alimentație sănătoasă”;

-          II. Expoziție gastronomică „Preparate tradiționale”;

-          III. Concurs gastronomic „Mărțișoare dulci”

Regulamentul de desfășurare:

Participarea la secțiunea I – sesiune de comunicări științifice – proiecte transdisciplinare „ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ”, implică realizarea unei lucrări din sfera alimentației sănătoase. Lucrarea realizată poate avea maximum doi autori și un profesor coordonator. Un profesor poate coordona maximum 3 lucrări. Această secțiune permite atât participare directă, cât și indirectă, cu jurizare și premiere separată.

Elevii care participă direct la această secțiune vor trimite lucrările atât în format word cât și power point, la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it până la data de 25 februarie 2019.

Pentru participarea indirectă, lucrările în format word și power point, plicul autoadresat și timbrat, fișa de înscriere și acordul de parteneriat semnat și ștampilat vor fi expediate pe adresa: Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galați, str. Domnească nr. 169 Galați, până la data de 25 februarie 2019.

Lucrarea va fi structurată astfel:

-          titlul lucrării;

-          argumentul;

-          conținutul științific;

-          bibliografie.

Tehnoredactarea va fi realizată cu TNR 12, aliniere test: justify, spațiere la 1,5 rânduri. Dimensiunea maximă a lucrării este de 3 pagini. Titlul lucrării, scris cu caractere tip TNR 14, va fi urmat de numele elevului (elevilor) și a profesorului coordonator. Prezentarea power point va avea maximum 20 slide-uri, iar timpul alocat pentru susținerea acestei prezentări va fi de 10 minute.

Jurizarea lucrărilor și a prezentărilor power point va fi făcută de o comisie formată din cadre didactice cu experiență în domeniu, din învățământul preuniversitar și universitar din Galați, precum și de către un agent economic.

Pentru evaluarea lucrărilor, juriul va ține cont de următoarele criterii:

-          originalitatea lucrării;

-          claritatea exprimării;

-          încadrarea în tema concursului;

-          corectitudinea conținutului științific;

-          modalitatea de structurare și redactare a lucrării;

-          contribuții proprii relevante în cadrul lucrării;

-          referințe bibliografice utilizate.

La evaluarea prezentărilor power point se vor avea în vedere următoarele criterii de evaluare:

-          originalitatea lucrării;

-          claritatea și acuratețea prezentării;

-          modalitatea de structurare a prezentării;

-          modalitatea de expunere;

-          utilizarea eficientă a timpului alocat prezentării.

Participarea la secțiunea a II-a – expoziție gastronomică „PREPARATE TRADIȚIONALE”, implică realizarea unui preparat culinar, după o rețetă tradițională, specifică zonei geografice din care provine participantul. Preparatul poate fi realizat de maximum doi elevi, cu ajutorul părinților și un profesor coordonator. Un profesor poate coordona realizarea a maximum 3 preparate. Preparatul trebuie să fie însoțit de o etichetă care să conțină următoarele informații:

-          numele preparatului;

-          numele elevului sau elevilor participanți;

-          numele profesorului coordonator;

-          rețeta preparatului (ingrediente și mod de obținere).

Jurizarea preparatelor culinare va fi făcută de o comisie formată din cadre didactice cu experiență în domeniu, din învățământul preuniversitar și universitar din Galați, precum și de către un agent economic. Pentru evaluarea preparatelor culinare, juriul va ține cont de următoarele criterii:

-          încadrarea în tema concursului;

-          aprecierea din punct de vedere vizual și olfactiv (prezentare apetisantă, aranjare curată, ordonată, aprecierea mirosului);

-          aprecierea din punct de vedere gustativ;

-          aprecierea rețetei preparatului ca fiind specifică zonei de proveniență.

 

Participarea la secțiunea a III-a – concurs gastronomic „MĂRȚIȘOARE DULCI”, presupune participarea directă a echipelor formate din câte 2-3 elevi din învățământul gimnazial gălățean și un profesor coordonator. Aceștia vor realiza mărțișoare dulci,  având la bază resurse ale școlii organizatoare și produse alimentare obținute în atelierele de producție.

Jurizarea produselor („mărțișoare dulci”) va fi făcută de o comisie formată din cadre didactice cu experiență în domeniu, din învățământul preuniversitar și universitar din Galați, precum și de către un agent economic. Pentru evaluarea produselor, juriul va avea în vedere următoarele criterii:

-          aspectul produsului;

-          încadrarea în tema concursului;

-          creativitatea și originalitatea;

-          acuratețea cu care s-a lucrat;

-          colaborarea între membrii echipei.

Se vor acorda diplome de participare pentru toți participanții, iar pentru cele mai bune lucrări și produse se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III și mențiuni (max 30% din numărul total de lucrări) pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă.

Informații suplimentare la numerele de telefon 0759016619 (Ichim Violeta), 0724316592 (Maimon Nicoleta) sau la adresele: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , nicoleta_ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

Numele și prenumele profesorului îndrumătorului:

Unitatea de învățământ:

Adresa unității de învățământ:

Adresa unde se dorește primirea diplomelor:

Telefon

E-mail:

Participanți:

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Secțiunea

Profesor coordonator și date de contact telefon, email

  1. 1.

 

 

 

  1. 2.

 

 

Concursul este fără taxă!

 

 

Profesor coordonator,

Maimon Nicoleta