REGULAMENTUL CONCURSULUI INTER JUDEȚEAN JUNIOR MASTER CHEF

ÎNSCRIS ÎN CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE

REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE 2018, FĂRĂ FINANȚARE M.E.N.

Nr. 24986/2/22.01.2018, poz. 2094

ORGANIZAT DE COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ELENA DOAMNA GALAȚI

21 MAI  2018

EDIȚIA A II A

GRUP ŢINTĂ: Copiii şi cadrele didactice din învăţământul gimnazial şi liceal de masă și special, din palate şi cluburi ale copiilor.

SECȚIUNILE CONCURSULUI:

SECTIUNEA I: concurs gastronomic, 21 mai 2018

Titlul activităţii: Junior Master  Chef

Activitatea  se adresează, prin participarea directă, elevilor din învățământul gimnazial gălățean,  care vor crea un desert cu tematică tradițională pe care îl vor expune și o probă de îndemânare, având la bază resurse ale școlii, produse alimentare obținute la atelierele de producție

 

SECŢIUNEA AIIA: sesiune de comunicări științifice-

proiecte/portofolii transdisciplinare, 21 mai 2018

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Pentru participarea indirectă:

Fiecare cadru didactic va participa cu max. trei  lucrări / secţiune;

Lucrările vor fi etichetate :

- titlul lucrării;

- numele şi prenumele elevului;

- clasa;

- instituţia

- numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.

 

Jurizarea lucrărilor:

- se va face de către cadre didactice cu experiență  în domeniu din învățământul preuniversitar și universitar din Galați

- se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III şi menţiuni (25% din numărul total de lucrări) pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă;

- diplomele  de participare se vor trimite pe e-mail;

Pentru participare directă:

Concursul va fi organizat în cadrul activităților cu tematică tradițională.

Fiecare cadru didactic va avea o echipă de trei elevi la stand, afiș cu numele echipei;

Lucrările vor fi etichetate pe verso:

- titlul lucrării;

- numele şi prenumele elevului;

- clasa;

- instituţia

- numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.

Criterii de jurizare

În evaluarea echipelor participante, juriul va lua în considerare următoarele aspecte:

-originalitatea produselor; utilitatea produsului/serviciului; fezabilitatea produsului, calitatea realizării produsului; definirea grupului ţintă de clienţi ai produsului; perspectiva de valorificare a produsului; aspectul profesionist  al standului prin materialele expuse şi ținuta participanților,  aspectele comerciale ale produsului,

modul de prezentare al echipei în fața clienților .

Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III şi menţiuni (25% din numărul total de  lucrări) pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă;   diplomele  de participare se vor trimite pe e-mail;

- lucrările, plicul autoadresat şi timbrat , fişa de înscriere şi acordul de parteneriat  semnat şi ştampilat vor fi   expediate pe adresa: Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna Galați, pana la data de 10 aprilie.

-lucrările vor fi expediate pe adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- informaţii suplimentare la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

CONCURSUL ESTE FĂRĂ TAXĂ!

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Numele şi prenumele îndrumătorului :

Unitatea de învăţământ :

Adresa unităţii de învăţământ:

Adresa unde se doreşte primirea diplomelor:

Telefon

E-mail:

Participanţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Secţiunea

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.