Proiect ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA219-0371

"Love Is For Everyone"

Site-ul proiectului

Obiectiv general:

- Să promoveze valorile culturale care încurajează cooperarea dintre elevii din diferite țări pentru a îmbunătăți atitudinea generală în ceea ce privește incluziunea socială, diversitatea, egalitatea de gen și nediscriminarea, pentru a reduce nivelul atitudinii netolerante cu 15%.

 

Obiective specifice:

O1. Să dezvolte o strategie care să consolideze respectul reciproc și înțelegere, toleranța fata de cei mai puțin privilegiați, față de grupurile dezavantajate și persoanele cu nevoi speciale;

O2. Să consolideze încrederea de sine în elevii de sex feminin de a-și urma planurile profesionale spre a se atinge egalitatea de gen în toate domeniile profesionale;

O3. Elevi, profesori, emigranți, imigranți să dobândească, să împărtășească cunoștințele și să accepte diferența dintre culturi;

O4. Profesorii să învețe să adapteze materialele didactice și să lucreze cu indivizi, și nu numai, grupuri de elevi, în funcție de nevoile acestora;

O5. Creşterea motivației elevilor noștri de a învăța și de a folosi limbi străine și TIC;

 

Grupul țintă (mobilităţi) va fi compus  din 8 elevi și 4 profesori (finanţare pentru un singur profesor însoţitor/mobilitate).

Criterii de selecție profesori:

-   scrisoare de intenție;

- interviu în limba engleză pentru a dovedi abilitățile lingvistice (A2-B1);
- chestionar privind identificarea nevoilor școlii în ceea ce privește violența și xenofobia.

Elevii vor fi selectați în funcție de rezultatele unui chestionar care va sublinia capacitatea acestora de a tolera și accepta în orice mod persoanele cu nevoi speciale. Vor fi selectați aproximativ 50 de elevi dintre cei care au cel mai scăzut nivel de empatie și toleranță față de ceilalți.

 

 

Anunt selectie cadre didactice pentru proiect ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA219-0371 Love Is For Everyone

Obiectiv general:

- Să promoveze valorile culturale care încurajează cooperarea dintre elevii din diferite țări pentru a îmbunătăți atitudinea generală în ceea ce privește incluziunea socială, diversitatea, egalitatea de gen și nediscriminarea, pentru a reduce nivelul atitudinii netolerante cu 15%.Grupul țintă va fi compus  din 8 elevi și 4 profesori.

 

Criterii de selecție profesori:

- scrisoare de intenție;

- interviu în limba engleză pentru a dovedi abilitățile lingvistice (A2 - B1);
- chestionar privind identificarea nevoilor școlii în ceea ce privește violența și xenofobia.

 

Perioada de depunere a scrisorii de intentie - 5-9.10.2017 (la Iuliana Leuștean sau Aurelia Cucu)

Interviul in limba engleza - 10.10.2017- ora 14,00

 

Important de stiut: pentru fiecare destinație s-a aprobat buget doar pentru un singur profesor.