ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE PROFESORII  DIRIGINŢI, PE TEMA ANTIVIOLENŢĂ, ÎN CADRUL PROIECTULUI

„FOLOSEŞTE-ŢI MINTEA, VIOLENŢA ESTE O NEBUNIE”

ZIUA ANTIVIOLENȚĂ 5.05.2016

 

-          „FOLOSEŞTE-ŢI MINTEA, VIOLENŢA ESTE O NEBUNIE”- expoziţie cu producţii ale elevilor, conform temei;

-      Diseminare pliante cu mesaj antiviolenţă;

-      Ore de dirigenţie pe tema campaniei;

-      Scenete, schiţe realizate de elevi conform temei;

-       Realizare de eseuri;

- Realizarea unui panou pe care să se treacă alternative la activităţile de violenţă ( prin post-ituri  de către elevi şi profesori);

-       Aplicarea unor chestionare la clase pe tema violenţei;

-       Întâlnire cu  reprezentanți ai Protecţiei Copilului, abordând tema  proiectului, activitate desfăşurată în sala de festivitati,  5.05.2016, ora 14